Project

Verticale beluchting verbetert gelijkmatige temperatuur bij rozenteelt

Ongelijkmatige temperatuurverdeling in de kas leidt bij rozenteelt tot opbrengstverlies. Door verticale luchtbeweging zal het verticale temperatuurprofiel verbeteren. Plant Research International experimenteert bij een rozenkweker met verschillende opstellingen voor beluchting.

Doelstelling

Het verminderen van de inzet van de minimumbuis bij roos. Toetsen wat de effecten zijn op het microklimaat van verticale luchtbeweging en beter geregelde toevoer van koude lucht van boven het scherm.

Verbetering van de kwaliteit en productie doordat het klimaat binnen de kas veel gelijkmatiger wordt en daarmee beter stuurbaar. Horizontale temperatuurverschillen leiden tot meeldauw en verlaagde productie, verticale temperatuurverschillen tot te kleine bloemknoppen.

Werkwijze

Een prototype voor beluchting is getest bij een rozenkweker. Met het systeem wordt  een grote hoeveelheid lucht door één of twee volledig gesloten schermen naar de kasruimte geblazen. Een verticaal blazende tweede ventilator mengt die koude droge lucht met kaslucht en stuwt het tussen het gewas. Mogelijke voordelen:

  • horizontale temperatuurverschillen worden kleiner.
  • de lampwarmte zodanig in het gewas stuwen, dat de minimumbuis onder het gewas misschien uit kan.
  • eenvoudiger voldoen aan de regels voor lichtuitstoot.

Met rookproeven en luchtsnelheidsmetingen worden de gevolgen voor de luchtstroming in de kas zichtbaar gemaakt. De klimaatmetingen brengen zowel het horizontale als het verticale temperatuur en luchtvochtigheidsprofiel in beeld. Een warmtebeeldcamera maakt opnamen van knop en groeipunt-temperaturen.

Verticale luchtbeweging zou het probleem van ongelijke verticale warmteverdeling moeten oplossen bij een volledig gesloten scherm en een zo goed mogelijk isolerend schermdoek. Hierdoor zou minder buiswarmte nodig zijn. Wel is mogelijk aanvullende ontvochtiging nodig.

Beoogde resultaten

Gelijkmatige warmteverdeling bij rozenkweek bij een lager energieverbruik met behoud of verbetering van de opbrengst.

Uit het project komen voort een rapport en artikelen voor vakblad en internet  (energiek2020.nu).