Project

Vervolg Haaienbeheerplan

Dit project bouwt voort op 3 voorgaande projecten van IMARES in 2012, 2013 en 2014: In 2012 is een grove verkenning uitgevoerd wat er bekend is over haaien in de voor Nederland relevante gebieden (Van Overzee et al., 2012); in 2013 is er een  uitgebreide inventarisatie en haalbaarheidsstudie gedaan ten behoeve van een haaienbeschermingsplan in Caribisch Nederland (Van Beek et al., 2014); en in 2014 zijn verschillende onderzoekmethodes opgezet om kennis te vergroten over haaiensoorten en haaienbestanden. Tevens is met lokale partners aan een communicatieplan gewerkt om stakeholder support te waarborgen.

Dit project bouwt voort op 3 voorgaande projecten van IMARES in 2012, 2013 en 2014: In 2012 is een grove verkenning uitgevoerd wat er bekend is over haaien in de voor Nederland relevante gebieden (Van Overzee et al., 2012); in 2013 is er een  uitgebreide inventarisatie en haalbaarheidsstudie gedaan ten behoeve van een haaienbeschermingsplan in Caribisch Nederland (Van Beek et al., 2014); en in 2014 zijn verschillende onderzoekmethodes opgezet om kennis te vergroten over haaiensoorten en haaienbestanden. Tevens is met lokale partners aan een communicatieplan gewerkt om stakeholder support te waarborgen. Deze activiteiten zullen in 2015 worden voortgezet en opgeschaald, en de verzamelde data in 2014 zullen in 2015 worden geanalyseerd.

Publicaties