Project

Vervolg mineralenconcentraten

Het gebruik van mineralenconcentraat (verkregen uit mest) in plaats van kunstmestvervanger kan de druk op de mestmarkt verlichten. Aanvullend onderzoek over het gebruik hiervan is gewenst.

Doelstelling

Een mogelijkheid om de druk op de mestmarkt in Nederland te verlichten is dat mest wordt gescheiden en dat het mineralenconcentraat gebruikt wordt als kunstmestvervanger. In 2009 en 2010 heeft het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie de landbouwkundige, economische en milieukundige effecten van de productie en het gebruik van het mineralenconcentraat ter vervanging van kunstmest onderzocht. De resultaten zullen besproken worden in een overleg met de Europese Commissie om hiervan een eventuele permanente voorziening van te maken. Het doel van dit project is om aanvullend onderzoek naar landbouwkundige en milieukundige aspecten bij de productie en het gebruik van mineralenconcentraten te doen, voortkomend uit het overleg met de Europese Commissie.

Beoogd resultaat

Het project is een vervolg op de pilots Mineralenconcentraten die zijn uitgevoerd tussen 2009 en 2010. Het beoogde resultaat van dit project is dat er door het uitgevoerde onderzoek een permanente voorziening en Europese erkenning komt van het toepassen van mineralenconcentraten als kunstmest boven de norm dierlijke mest uit de Nitraatrichtlijn.

Werkwijze

De opzet en het tijdspad van het project zijn afhankelijk van de vragen die in het overleg met de Europese Commissie naar voren komen.


Publicaties