Project

Vervolg status kreeft en conch

Visserij heeft altijd onderdeel uitgemaakt van de economische activiteiten op deeilanden binnen Caribisch nederland. Visbestanden en de (kust)visserij lijkeneen dalende trend te vertonen en er zijn conflicten tussen belangengroepen overhet gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het onderzoek verzameld basis gegevens over de status van de visserij en visbestanden en over de biologie van de belangrijkste soorten, kreeft (Panulirus argus), kroonslak (Strombus gigas) en verschillende soorten rifvis. 


Deze studie richt zich op een systematisch in kaart brengen van de visserij, voortplantingsbiologie en populatieopbouw en voorkomen van de kroonslak (Strombus gigas), kreeft (Panulirus argus) en de belangrijkste geĆ«xploiteerde rifvissoorten.  Zodoende wordt een schatting gekregen van de huidige toestand van deze soorten rond St. Eustatius. De verzamelde data zullen een evaluatie mogelijk maken naar de doeltreffendheid van de huidige reservaten in de bescherming en herstel van deze soorten en om beslissende vooruitgang te leveren ten behoeve van het beheer en duurzame exploitatie van deze soorten rondom St. Eustatius.

Publicaties