Project

Verwaarden van voedselreststromen vanuit de horeca bij Landal Green Parcs

Sinds geruime tijd werkt Landal GreenParcs aan de verduurzaming van haar organisatie. Diverse activiteiten met betrekking tot afvalscheiding en reductie van voedselverspilling bij gasten en de daarbij behorende bewustwording zijn belangrijke initiatieven.

Voedselverspilling is een belangrijk thema voor dit kabinet. De ambitie is om in 2030 voedselverspilling te halveren. De Nederlandse overheid heeft zich, net als de EU, gecommitteerd aan deze Sustainable Development Goal 12.3. Vanuit dit BO thema gaat het mede om het stimuleren van innovatieve en impactvolle maatregelen bij het bedrijfsleven. Vanuit de agenda Samen tegen Voedselverspilling die door dit kabinet wordt ondersteund zijn 4 actielijnen opgesteld, met als actielijn 2: Voedselverspilling in de keten tegengaan. Om echt een kantelpunt te bereiken, is een zo groot mogelijke groep bedrijven nodig die het onacceptabel gaat vinden dat we voedsel verspillen en serieus verspilling gaan reduceren met de oplossingen en kansen.

Voedselverspilling in recreatieparken

Dit project richt zich op voedselverspilling in recreatieparken aan de hand van een casus van Landal Greenparks. Reeds geruime tijd werkt Landal GreenParcs aan de verduurzaming van haar organisatie. Diverse activiteiten met betrekking tot afvalscheiding en reductie van voedselverspilling bij gasten en de daarbij behorende bewustwording zijn belangrijke initiatieven, die passen in een meerjarige beleidsvisie die door Landal continu gevoed wordt met nieuwe ideeën.

Eén van deze ideeën is het tegengaan van voedselverspilling door hogere verwaarding van voedselreststromen die niet van de gasten afkomstig zijn. De stromen van de gasten zijn reeds in kaart gebracht, en kunnen hoger verwaard worden als de afvalscheiding op de parken overal gereed is. Een belangrijke uitdaging is dan de beheersbaarheid van die stroom, omdat die deels in handen ligt van de gasten. De voedselreststromen vanuit de Horeca outlets op de parken zijn in eigen beheer en hebben daarom meer potentie voor hogere verwaarding.

Publicaties