Project

Verwaarding van reststromen

Op jaarbasis verdwijnt in de Nederlandse supermarkten ruim 400 miljoen euro aan levensmiddelen in de vuilcontainer. Deze producten zijn op het moment van derven vaak nog goed genoeg voor menselijke consumptie. Er is bij Udea/Ekoplaza behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor de reststromen die ontstaan in de winkel.

Doelstellingen project

Het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor de hoeveelheden reststromen op winkelniveau:

 • Inzicht/monitoren van reststromen
 • Inzicht in de oorzaken van het ontstaan van reststromen
 • Inzicht in de huidige keten ná derving
 • Verkenning van mogelijkheden om reststromen te verwaarden

Aanpak en tijdspad

Monitoring derving

 • Afbakenen (productgroepen, filialen, welke historie,…)
 • Vaststellen aggregatieniveau (week/dagbasis, product/productgroep)
 • Vaststellen registratiemoment (over datum, 1 dag ervoor, afkeuring op kwaliteit, …)
 • Vaststellen registratiewijze (volume/gewicht, waarde(inkoop/verkoop))
 • Inventarisatie beschikbare data (niveau huidige registratie, historie, …)
 • Evt. opzetten eigen meting
 • Data-analyse

Keteninventarisatie
Analyse huidige wijze van afvoer (scheiden afval, opslag filialen, afvalverwerker, kosten)
Inzicht in ‘bruikbaarheid’ producten

Resultaten

 • Rapportage of presentatie met daarin een helder en overzichtelijk inzicht in de bestaande ketens, derving (type, omvang, ...) en bruikbaarheid van de reststroom voor mogelijke herwaardering
 • Long-list van mogelijkheden voor herwaardering

Publicaties