Project

Verwervingsstrategieën gerichte opkoop

Het kabinet zoekt naar maatregelen om de emissie van stikstof naar de lucht en depositie van stikstof op N2000-gebieden terug te dringen. Eén van de mogelijke maatregelen om de stikstofdepositie terug te dringen is het wegnemen van piekbelasters rond N2000-gebieden door gerichte opkoop. 

Deze notitie geeft inzicht in de minnelijke verwervingskosten (maximaal taxatiewaarde) en mogelijke opbrengsten van een gerichte opkoop van piekbelasters op basis van historische data.

Publicaties