Project

Verzamelen kennis voor een klimaatbestendig Nederlands platteland (CARE)

Het project Climate Adaptation for Rural Areas (CARE) beoogt om kennis te genereren die nodig is om het Nederlandse platteland klimaatbestendig te maken. Hiertoe worden adaptatiestrategieën onderzocht in landbouw, natuurbeheer en watersysteem. Deze strategieën worden gesimuleerd in een agent-based model waarin grond wordt uitgewisseld tussen boeren en natuurbeheerders. Het onderzoek richt zich op twee case-studies in waterbeheergebieden: de Baakse Beek in Gelderland en de Tungelroyse Beek in Limburg.

Aan het project nemen verschillende universitaire instellingen deel. De leiding berust bij de leerstoelgroep Land Use Planning in Wageningen. De bijdrage van het LEI bestaat uit het meewerken aan de opzet en het concept van het onderzoek, het leveren van landbouwdata over de case-studygebieden, en het adviseren over ontwikkelingen in de landbouw. De provincies en de waterschappen in welks gebied de case-studies liggen zijn betrokken bij het onderzoek.