Project

Verzuring van oceanen

Nederland is verzocht om deel te nemen aan de Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) van UNESCO met betrekking tot verzuring oceanen danwel initiatief van VS middels International Atomic Energy Agency (IAEA) Marine Environment Laboratory.

Doelstelling

De doelstelling van dit project is een overzicht en kader neerzetten (niet diepgaand) van de status van onderzoek en literatuur op het gebied van Ocean Acidification op mondiaal niveau. Dit is een eerste stap voor de discussie over het nederlandse beleid op dit onderwerp. Overzicht van welke institutionele organisaties, wetenschappers en overige partijen betrokken zijn, wat hun beleids en onderzoeksprogramma's zijn. 

Werkwijze

Het voorlopige rapport is tussentijds besproken met de opdrachtgever (17 juli 2012).Hieruit zijn een aantal aandachtspunten gekomen en de opdracht werd ook nog verhelderd/beter afgebakend. Omdat er ook nog extra werk bijkwam (de koraal agenda) aanvraag gedaan en toegekend voor 5 dagen meerwerk. Budget is aangepast (van 15k naar 18.5k)

16/10 Feedback opdrachtgever ontvangen en rapport definitief gemaakt en verstuurd

28/10 Klanttevredenheidsformulier ontvangen: rapportcijfer 9.

Resultaten

Oceaanverzuring is een belangrijk onderwerp op de internationale onderzoeks- en beleidsagenda. Internationale UN lichamen zoals IPCC en met name UNFCC worden benoemd voor beleidsbeinvloeding. Drie internationale symposia worden genoemd waar verzuring een belangrijk of exclusief onderdeel van de agenda vormt. Een overzicht van Europese en internationale onderzoeksinitiatieven wordt gegeven. De meeste publicaties zijn minder dan een decennium oud, maar er is een exponentiele toename. De onderzoeksagenda kan grofweg worden ingedeeld in de effecten op oceaan chemie, op organisme niveau en op ecosysteem niveau. De gevolgen voor oceaan chemie zijn bekend en voorspelbaar. De gevolgen op organisme niveau zijn onzeker, en dat geldt nog meer voor gevolgen op populatie, gemeenschap en ecosysteem niveau. De verschillende effecten worden genoemd. Vervolg onderzoek ontwikkelt zich richting lange termijn effecten, adaptatie, en veldstudies op gemeenschapsniveau in plaats van korte termijn laboratorium studies op organisme niveau.

Publicaties