Project

Vinden van de 'holy grail' van productie ecologie

Dit project beoogt het toepassen van een systeembiologieaanpak op de dynamica van plant – bodem interacties.

Dit systeem zal beschreven worden als een netwerk met vele terugkoppelmechanismes. Planten beinvloeden de bodemstructuur en tegelijkertijd bepaalt de bodemstructuur welke planten en in welke concentraties er zullen gaan groeien. De verworven kennis kan benut worden om de opbrengsten van bepaalde planten te verhogen.

Aanpak en tijdspad

  1. literatuurstudie
  2. data analyse
  3. ontwikkelen eerste modellen

Met deze activiteiten is vanaf oktober 2012 een begin gemaakt. Er is een PE&RC cursus gevolgd op het gebied van Soil Ecology.

Resultaten

In 2012 is een begin gemaakt met analyseren van de beschikbare data voor plant – bodem interacties. Tevens is een voorzichtige start gemaakt met het modelleren van een simpel netwerk dat de dynamica van zulke interacties kan beschrijven.