Project

Virusveiligheid in de dierlijke productieketens

Voedsel van dierlijke oorsprong kan in de productieketen worden gecontamineerd met virussen van dierlijke oorsprong en zoonotische potentie. Voorbeelden van dit soort virussen zijn Aviaire Influenza en Hepatitis E virus. Het van belang voor de bescherming van de volksgezondheid om te weten in welke mate dit soort contaminaties optreden en op welke punten in de productieketen de risico’s liggen. Voor het snel en adequaat verzamelen van dit soort gegevens zijn nieuwe methoden en technologieën nodig. Verzamelde gegevens van de monitoring van virusfactoren kunnen gebruikt worden voor opzetten van gerichte signalering en het identificeren van aangrijpingspunten voor interventie. Een bijkomend aspect is het verkrijgen van meer inzicht in de factoren die een rol spelen bij transmissie van via voedsel overdraagbare virussen van dieren naar mensen.

Doelstelling

Het doel van dit project is: Optimalisatie en validatie van methoden voor verzameling van gegevens van contaminaties en contaminatie-indicatoren van virussen in de dierlijke productieketen. Dit ten behoeve van een gerichte signalering en het identificeren van aangrijpingspunten voor interventie. Bijkomende doelstelling is het vergroten van inzicht in de virusfactoren die een belangrijke rol spelen bij overdracht van dier naar mens.

Werkwijze

Voor het verzamelen van gegevens over de virus contaminatie van voedsel van dierlijke oorsprong in de productieketen zijn nieuwe methoden en technologieën nodig voor een snelle en adequate monitoring. Verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden voor opzetten van een goede signalering en het identificeren van aangrijpingspunten voor interventie.

Resultaten

In dit project zijn nieuwe detectiemethoden opgezet en standaard operating procedures (SOPs) voor de monitoring van virussen in de productieketen. Gegevens van de monitoring zijn vastgelegd in databases en kunnen gebruikt worden voor opzetten van gerichte signalering en effectieve interventie. Een bijkomend aspect is het verkrijgen van meer inzicht in de factoren die een rol spelen bij transmissie van via voedsel overdraagbare virussen van dieren naar mensen.

Publicaties