Project

Vis en benthos offshore windparken

In discussies rondom visserijmaatregelen in Natura 2000 en KRM gebieden ontbreekt een duidelijk overzicht van effecten van het uitsluiten van visserij op de ontwikkeling van vis en benthos in de Habitatrichtlijn Annex 1 habitattypen. In dit onderzoek zetten we de bestaande kennis op een rij en analyseren we datasets in samenhang. Data zijn afkomstig van windparken en een productieplatform. 


In discussies rondom visserijmaatregelen in Natura 2000 en KRM gebieden ontbreekt een duidelijk overzicht van effecten van het uitsluiten van visserij op de ontwikkeling van vis en benthos in de Habitatrichtlijn Annex 1 habitattypen. In dit onderzoek zetten we de bestaande kennis en data-analyses op een rij en analyseren we datasets in samenhang. Data zijn afkomstig van windparken en een productieplatform.

Deliverables:

  • Rapport met kennis over de ontwikkeling van het bodemleven in een aantal gebieden die voor langere tijd gesloten zijn geweest voor visserij.

Publicaties