Project

VisPluisVrij

Pluisdraadjes zijn het meest voorkomende afvaltype op de Nederlandse stranden. Pluisdraadjes worden in de platvisvisserij gebruikt om de netten te beschermen tegen slijtage, maar komen gedurende het vissen of onderhoud van het net onbedoeld of ook moedwillig in zee terecht. Vanuit de visserij is VisNed samen met materiaalproducenten, St. De Noordzee onder begeleiding van Wageningen Economic Research en Wing sinds 2013 binnen het project VisPluisVrij op zoek naar concrete oplossingen. De focus hierbij is het ontwikkelen van alternatieve duurzame materialen en gedragsverandering.

Binnen het project VisPluisVrij wordt gewerkt aan het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor het conventionele pluis. Hiermee wordt beoogd om de vervuiling van de zee met plastic te verminderen. Pluis is de naam die gegeven wordt aan de blauwe of oranje plastic draden die onder visnetten van de plastvis- en garnalenvisserij bevestigd worden ter bescherming tegen slijtage. De ambitie is om in 2020 een commercieel alternatief duurzaam materiaal ontwikkeld te hebben dat commercieel ingezet kan worden ter vervanging van het huidige pluis. Of deze ambitie gerealiseerd wordt hangt vooral af van de resultaten van de tests die in de komende fase (nov. 2017 mei 2018) uitgevoerd zullen gaan worden met de meest kansrijke alternatieve materialen. Dit projectvoorstel beschrijft de inzet voor het komende half jaar om deze ambitie te realiseren.

 

Publicaties