Project

Visserij-indicatoren

Ieder jaar moet het ministerie indicatoren opleveren aan de Europese Commissie over de balans tussen de omvang van de visserijvloot en de vangstmogelijkheden. De economische indicatoren voor deze rapportage en de analyses worden door WOT EI uitgevoerd.

Doelstelling

Het aanleveren van economische indicatoren aan het Ministerie van Economische Zaken voor rapportage aan de Europese commissie

Resultaat

Korte notitie voor het Ministerie van Economische Zaken

Per 1 januari 2016 is dit project samengevoegd met het project Transversale variabelen visserij