Project

Vitaal uitgangsmateriaal

De sector open teelten staat voor de opgave om de vitaliteit in de plantaardige productiesystemen te vergroten. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat de aarde wordt uitgeput ten nadeel van toekomstige generaties. Hergebruik van grondstoffen en sluiten van kringlopen zijn cruciale aandachtspunten. Bundeling en versterking van de expertise op het gebied van het plantaardig productieproces is van belang. Bij deze vraag hoort ook vitaal, gezond uitgangsmateriaal. Gezond uitgangsmateriaal en nieuwe duurzame vermeerderingstechnieken zijn essentieel in de realisatie van een gezond bodem-plantsysteem


De sector open teelten staat voor de opgave om de vitaliteit in de plantaardige productiesystemen te vergroten. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat de aarde wordt uitgeput ten nadeel van toekomstige generaties. Hergebruik van grondstoffen en sluiten van kringlopen zijn cruciale aandachtspunten. Bundeling en versterking van de expertise op het gebied van het plantaardig productieproces is van belang. Bij deze vraag hoort ook vitaal, gezond uitgangsmateriaal. Gezond uitgangsmateriaal en nieuwe duurzame vermeerderingstechnieken zijn essentieel in de realisatie van een gezond bodem-plantsysteem..

Het veredelen en maar vooral ook het produceren van vitaal uitgangsmateriaal is nodig voor de productie van vitale en sterke gewassen, hetgeen leidt tot een vermindering van het gebruik van chemische hulpmiddelen en daarmee tot minder afhankelijkheid van deze middelen. Deze nieuwe rassen zijn beter bestand tegen een veranderd klimaat en bodemkwaliteit (bijv. toename zilte bodems). Daarnaast brengen vitale uitgangsmaterialen gezonde eindproducten voort die inhaken op nieuwe wensen van de (toekomstige) consument (veranderende diëten en tegen welvaartsziekten). De nieuwe gewassen dienen op bedrijfsniveau zo te worden geteeld dat ze biodiversiteit op het bedrijf en in de omgeving verhogen.

Het doel van het project is bouwstenen/ onderwijsmateriaal voor ‘vitaal uitgangsmateriaal’ te ontwikkelen voor HBO. Het onderwijsmateriaal is afgestemd op de huidige student in de huidige leeromgeving, maar is voor een groot deel ook bruikbaar voor cursorische onderwijs in het kader van ‘leven lang leren’.

Subdoelstelling is om de docenten op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen en kennisdossiers..


Publicaties