Project

Vmerge

Het VMERGE project  (http://www.vmerge.eu/) is een Europees project dat zich richt op het in kaart brengen van risico's van vector-overdraagbare virale ziekten. Het CVI onderzoekt of Nederlandse muggen het Rift Valley fever virus kunnen verspreiden. De resultaten van deze studies worden gebruikt voor het verbeteren van wiskundige epidemiologische modellen.    

Rift Valley fever virus (RVFV) is een RNA virus dat door muggen wordt verspreid onder gedomesticeerde herkauwers (schapen, geiten, runderen). Drachtige ooien en pasgeboren lammeren zijn het meest gevoelig voor RVFV infectie. Infectie van deze dieren resulteert in abortus en sterfte, respectievelijk. Sterfte onder jonge geiten en runderen kan echter ook aanzienlijk zijn. Naast landbouwhuisdieren kan ook de mens geïnfecteerd raken met het virus. Infectie van de mens resulteert doorgaans in milde ziekteverschijnselen, hoewel ernstige complicaties optreden in ~1% van de geïnfecteerde individueen. De meest ernstige complicaties zijn encephalitis en hemorrhagische koorts, welke fataal kunnen aflopen. Het virus wordt in endemische gebieden (Afrika en het Arabische Schiereiland) verspreid door muggen van de geslachten Aedes en Culex. De mug die in Nederland het meest voorkomt is Culex pipiens, een mug die geassocieerd werd met de grootste RVF uitbraak uit de geschiedenis (Egypte '77). In het huidige project wordt onderzocht of Nederlandse Culex pipiens muggen geïnfecteerd kunnen worden met het RVFV virus en of deze muggen het virus potentieel kunnen verspreiden na een mogelijke toekomstige introductie. De resultaten van onze experimenten hebben aangetoond dat Nederlandse Culex pipiens muggen geïnfecteerd kunnen worden met het RVF virus en dat het virus aantoonbaar is in het speeksel van deze muggen. Laatstgenoemde is een sterke aanwijzing dat deze muggen het virus kunnen verspreiden onder landbouwhuisdieren. De experimenten in 2015 richten zich op het onderzoeken van de invloed van virus dosis en temperatuur. Tevens zullen deze nieuwe inzichten worden gebruikt voor het verbeteren van wiskundige epidemiologische modellen. 

Publicaties