Project

Voedseleducatie Platform

Educatie over voedsel is dé basis voor een gezond en duurzaam voedselpatroon, het realiseren van meer aandacht voor een duurzame productie en het vergroten van transparantie in de keten. Daarom ontwikkelt en coördineert Wageningen University & Research sinds 2006 het programma Smaaklessen voor groep 1-8 van de basisschool. Het doel van Smaaklessen is kinderen door middel van ervaringsleren te interesseren in smaak, voedselproductie, voeding en gezondheid, consumentenvaardigheden en koken, zodat zij later bewuste en duurzame keuzes kunnen maken en voedselvaardig zijn. Met Smaaklessen zijn tenminste 4.500 scholen bereikt. Het programma wordt erkend door het Centrum Gezond Leven (CGL) en aanbevolen binnen het themacertificaat Voeding van de Gezonde School-aanpak.

Smaaklessen is in de periode 2013-2016 opgegaan in een publiek private samenwerking: Het Voedseleducatie Platform (VEP). Via dit Platform is Smaaklessen uitgebreid met verdiepende Smaakmissies. Met Smaakmissies gaan kinderen actief aan de slag in de verschillende stappen in de keten van productgroepen uit de Schijf van Vijf. Zo kunnen ze op bezoek bij een boerderij, teler, fabriek en supermarkt. Op deze wijze maken kinderen kennis met de voedselsector, wordt de transparantie van de voedselketen bevorderd en ontdekken zij tevens welke mogelijkheden de sector biedt voor een toekomstige carrière.

Binnen dit projectvoorstel wordt een digitaal platform ontwikkeld, waarmee elke school een Smaaklesprogramma op maat kan samenstellen. Voor de Smaakmissies wordt toegewerkt naar een landelijk dekkend netwerk van kwalitatief hoogwaardige praktijkeducatie (zoals boerderijbezoeken en bedrijfsbezoeken). Om de impact te vergroten wordt de verbinding gelegd met programmas die ouderparticipatie en gezond voedingsbeleid bevorderen. Er wordt geïnvesteerd in een duurzame samenwerking met bedrijven, een uitbreiding van de huidige private partners met tenminste vertegenwoordiging uit alle productsectoren van de Schijf van Vijf en een verhoging van het bereik en de effectiviteit van het programma.

Om bovenstaande doelen te bereiken wordt nauw samengewerkt met het programma Jong Leren Eten van het ministerie van EZ en VWS.

Publicaties