Project

Voedseloverdraagbare ziekten en bacteriële paardenziekten

Het project omvat vooral de uitvoering van de primaire wettelijke taken in het kader van nationale en EU-regel­geving m.b.t. dierziekten welke niet in specifieke projecten kunnen worden ondergebracht alsmede om taken die samenhangen met de benoeming tot OIE (World Organisation for Animal Health) referentielaboratorium.