Project

Voedselprijzenmonitor

Naar aanleiding van een eerder uitgevoerde verkenning naar kosten en effecten van voedselprijzenmonitoring is door de Tweede Kamer de wens geuit om meer inzicht in de ontwikkeling van prijzen in de voedselketen te verkrijgen. Omdat het aanvullend verzamelen van prijsinformatie vanwege de hoge kosten geen optie is, wordt de voedselprijzenmonitor gebaseerd op beschikbare prijsinformatie van Wageningen Economic Research en CBS.

De voedselprijzenmonitor 2015 verschaft inzicht in de ontwikkeling van prijzen door de voedselproductieketen heen, dit wil zeggen op het niveau van het primaire agrarische bedrijf, de verwerking en de consument.

Ketens die worden onderscheiden

De volgende ketens worden onderscheiden: tarweproducten, verwerkte aardappelproducten, rundvlees, pluimveevlees, varkensvlees, melk en eieren. De informatie is gebaseerd op de prijsindices van agrarische grondstoffen die Wageningen Economic Research vastlegt en de producentenprijsindices (PPI) en consumentenprijsindices (CPI) die het CBS berekent. Samen geven ze een transparant beeld van de prijsontwikkelingen.

De informatie wordt toegankelijk en aantrekkelijk gepresenteerd voor een brede doelgroep:  beleidsmedewerkers van EZ, politici, belangenbehartigers (b.v. LTO), media, accountant-adviseurs, krediet-adviseurs, onderwijsgevenden en niet te vergeten de bedrijven uit de voedselsectoren. De informatie wordt gepubliceerd op www.agrimatie.nl.

Publicaties