Project

Voedselveilige ketens

Sinds 2005 geldt in de EU de General Food Law. Die wet geeft overheden de eindverantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid van voedingsmiddelen. Het bedrijfsleven heeft de primaire verantwoordelijkheid dat hun producten veilig zijn.

Voedselveiligheidsgevaren moeten door de gehele keten worden beheerst. In Nederland wordt dit ingevuld met het principe ‘toezicht op controle’: Het bedrijfsleven controleert producten op voedselveiligheid, de overheid houdt toezicht op deze controle zonder zelf controle uit te voeren. Op dit moment ontbreekt het bedrijven en overheden aan voldoende kennis over deze complexe vraagstukken.

Het doel van dit project is kennis ontwikkelen voor een sturingsmodel voor zelfregulering van voedselveiligheid. Er zijn verschillende subprojecten:

 • Camcon: kosteneffectiviteit van beheersmaatregelen voor Campylobacter op vleeskuikenbedrijven in de EU.
 • PURE: kosteneffectiviteit van maatregelen op fruitbedrijven voor een meer duurzame teelt.
 • CHIP: ontwikkelen van een identificatieproces voor besmettelijke plant- en dierziekten, een robuuste beslisboom voor emerging risks, met goede methoden voor identificatie.
 • Zelfsturingsmodel: model voor publieke kwaliteitsdoelen gebaseerd op zelfreguleringsystemen en ketenconvenanten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door LEI.

Aanpak en tijdspad

 • Camcon: Ontwikkeling concept model met gebruik van specifieke data over de beheersmaatregelen.
 • Chip: Testen beslisboom en early warning systeem op cases en kennisdisseminatie via workshops.
 • PURE: Ontwikkelen en testen PREMISE model samen met PPO Randwijk.
 • Zelfsturingsmodel: Ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model dat verschillende modellen combineert.

Resultaten

 • De verschillende projecten hebben ieder een eigen resultaat:
 • Camcon: Model voor de beheersing van campylobacter in de productieketen van primaire sector tot en met consument
 • CHIP: Protocol voor emerging besmettelijke plant- en dierziekten.
 • PURE: Sociaaleconomisch ketenmodel voor de beheersing van onkruid en plantziekten met integrated pest management.
 • Zelfsturingsmodel: een beslissingsondersteunend model dat verschillende modellen combineert.

Publicaties