Project

Voer- en management maatregelen

De inzet van kennis dient ter ondersteuning van het beleid op het gebied van Mest en Milieu voor die onderdelen waarvoor EZ verantwoordelijk is. Kennis draagt bij aan ondersteuning en opbouw van argumentatie voor discussies over wettelijke richtlijnen en verordeningen.

Ook monitoringsinstrumenten en in te zetten methoden en protocollen etc. hebben baat bij kennisinput ten behoeve van ontwikkeling, onderhoud en actualisering. Dit speelt zowel op nationaal als op internationaal (EU-)niveau. De uitvoering van het beleid op dit gebied is een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de sector. Kennis draagt in de praktijk bij aan de stap die de veehouderijsector zelf moet zetten. De ontwikkeling van systemen en methoden voor het sluiten van de voer-mestkringloop (met name door voermaatregelen) ligt net als de ontwikkeling van de afzet en verwerking van mest, voor een groot deel bij de sector zelf. Dit komt naar voren in de topsector AF, specifiek in de thema's Resource Efficiency en Duurzame Veehouderij.

De uitvoering van het beleid op dit gebied is een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de sector. Kennis draagt in de praktijk bij aan de stap die de veehouderijsector zelf moet zetten. De ontwikkeling van systemen en methoden voor het sluiten van de voer-mestkringloop (met name door voermaatregelen) ligt net als de ontwikkeling van de afzet en verwerking van mest, voor een groot deel bij de sector zelf. Dit komt naar voren in de topsector AF, specifiek in de thema's Resource Efficiency en Duurzame Veehouderij.

Publicaties