Project

Volgende fase voor Bulgaarse Landbouw

Met de toetreding tot de EU in 2007, de Bulgaarse landbouw komt in een nieuwe fase. Het succes ervan zal in sterke mate afhangen van de innovatiekracht en het ondernemerschap in de particuliere
sector en agribusiness. Maar ook het beleid op milieugebied kan een belangrijke rol spelen bij het faciliteren van de economische ontwikkeling, verhoging van de productiviteit en toegenomen concurrentie.

Het doel van dit project is het bepalen van de echte doelen en prioriteiten van de Bulgaarse landbouw  en het blootleggen van het optimaal beleid voor een duurzaam, levensvatbaar maken en concurrerende landbouw in Bulgarije.

Resultaten

De resultaten zijn gepresenteerd in een eindverslag, gepubliceerd door het LEI en AEI. Het rapport zal alle onderzoeksresultaten, gegevens en beleidsaanbevelingen bevatten.

Een kort oriƫnterende brochure samengesteld uit meerdere pagina's, met daarin de hoogtepunten.

Een ander resultaat van het project was een eendaags seminar met de deelname van de belanghebbenden, besluitvormers, waarbij de bereikte resultaten in de studie worden gepresenteerd en besproken.