Project

Voorbereiden Balans van de Leefomgeving 2014

De rijksoverheid laat zich eenmaal per twee jaar door het Planbureau voor de Leefomgeving informeren over de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap. Dit gebeurt via de Balans van de Leefomgeving. Dit project levert input hiervoor.

De rijksoverheid laat zich eenmaal per twee jaar door het Planbureau voor de Leefomgeving informeren over de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap. Dit gebeurt via de Balans van de Leefomgeving (BvdL).
De BvdL evalueert de toestand en ontwikkeling van bos, natuur en landschap in hun beleidsmatige en maatschappelijke context. Dat vraagt om inzicht in de effectiviteit en efficiency van beleidsinstrumenten in het licht van algemene ontwikkelingen en de daaruit volgende druk op de natuur.
Dit project levert input voor de Balans van de Leefomgeving 2014 en voorziet daarmee de rijksoverheid van de juiste informatie over de voortgang van het natuurbeleid. Daarvoor worden de resultaten van het onderzoek voor de BvdL 2014 geïntegreerd en uitgewerkt tot beleidsanalyses die bruikbaar zijn voor de BvdL.

Aanpak en tijdspad

De werkzaamheden in dit project zijn:
•    ordenen analyseresultaten van voorstudies naar ecosysteemdiensten en decentralisatie
•    leggen van verbanden tussen de afzonderlijke evaluaties

•    formuleren voorlopige kernboodschappen voor het beleid. 

Resultaat (beoogd)

Resultaat is een intern rapport voor een beleidsmatige evaluatie van ecosysteemdiensten en decentralisatie, in samenhang met de andere voor de BvdL uit te werken indicatoren. Dit rapport verschijnt eind 2013 en geeft een kader voor de verdere evaluatie, die voor 2014 gepland staat.