Project

Voorbereiden monitoringsprogramma pulskorvisserij

In het kader van de aanlandplicht en ter verantwoording van de extra pulsvergunningen heeft Nederland zich verplicht om het effect van de transitie van de boomkorvisserij met wekkerkettingen naar een visserij met pulstuigen op de bijvangst aan ondermaatse vis te evalueren.

In het kader van de aanlandplicht en ter verantwoording van de extra pulsvergunningen heeft Nederland zich verplicht om het effect van de transitie van de boomkorvisserij met wekkerkettingen naar een visserij met pulstuigen op de bijvangst aan ondermaatse vis te evalueren.

Onderdeel van dit onderzoek is het monitoren van de vangst van een representatief aandeel pulskorschepen. Voordat gestart kan worden met de onderdeel moeten wat voorbereidende activiteiten plaatsvinden zoals het bepalen van de scheepsinzet en het selecteren van de schepen.

Dit project is gericht op deze voorbereidende activiteiten.

Deliverables

Notitie/rapportage met daarin beschreven hoeveel schepen met welke kenmerken nodig zijn om een representatief beeld te krijgen van de vangst van de Nederlandse platvis pulskorvloot. Deze schepen worden ingezet in een monitoringsprogramma om zicht te krijgen op deze vangsten. 

Publicaties