Project

Voorbereiding internationale samenwerking genetisch onderzoek wolf

Wolven worden de laatste jaren steeds dichter bij de Nederlandse grens gesignaleerd, en het ligt in de lijn der verwachting dat deze soort ook in ons land zal terugkeren. Onderdeel van de voorbereiding op de mogelijke terugkeer van de wolf is ervoor zorg te dragen dat een aangetroffen exemplaar kan worden geïdentificeerd en de herkomst kan worden achterhaald, door middel van genetisch onderzoek.

Wolven worden de laatste jaren steeds dichter bij de Nederlandse grens gesignaleerd, en het ligt in de lijn der verwachting dat deze soort ook in ons land zal terugkeren. Onderdeel van de voorbereiding op de mogelijke terugkeer van de wolf is ervoor zorg te dragen dat een aangetroffen exemplaar kan worden geïdentificeerd en de herkomst kan worden achterhaald, door middel van genetisch onderzoek. Genetisch referentiemateriaal van de diverse wolvenpopulaties is nu echter versnipperd aanwezig bij Europese onderzoekers, wat de mogelijkheid om snel met gedegen conclusies te komen beperkt.

Dit project heeft tot doel om meer internationale samenwerking tot stand te brengen binnen het genetisch onderzoek aan wolven in Europa. Hiertoe neemt Alterra samen met relevante andere Europese instituten het initiatief tot een aantal bijeenkomsten om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen voor harmonisatie van de toegepaste genetische merkers en bevordering van de onderlinge uitwisseling van DNA-materiaal en genetische data.

Deliverables

  • Een wetenschappelijke publicatie in een Europees peer-reviewed zoogdiertijdschrift
  • een internationale workshop ten behoeve van meer en betere samenwerking tussen Europese onderzoekers betrokken bij genetisch onderzoek aan wolven.
  • Een beknopte notitie waarin wordt gerapporteerd welke afspraken tussen de diverse Europese instituten zijn gemaakt en welke gezamelijke vervolgstappen zijn gedefinieerd.

Publicaties