Project

Voorbereiding rapportage Balans

Het PBL wil in de Balans van de leefomgeving 2018 het thema maatschappelijke betrokkenheid uitwerken. Daarvoor wordt in enkele projecten gewerkt aan onderzoek dat bouwstenen moet aanreiken voor zowel de tekst in de balans als voor een PBL-beleidsstudie. In het hier beschreven project worden de onderzoeksprojecten aangestuurd en worden op basis van de resultaten daarvan conceptteksten samengesteld voor de balans en voor de beleidsstudie.

Het PBL wil op verzoek van EZ in de Balans van de Leefomgeving 2018 het thema maatschappelijke betrokkenheid bij natuur uitwerken. De balans zal een agenderend karakter hebben en in beeld brengen wat er speelt op het gebied van natuur en samenleving, wat de potenties zijn en wat de rol van de overheid daarin is. In dit project worden de resultaten van het voor de balans uitgezette onderzoek bijeengebracht en in hun onderlinge context gebundeld in conceptteksten voor de balans.

Publicaties