Project

Voorbereiding rapportage BvdL16

PBL evalueert in opdracht van EZ en provincies het Natuurpact. De eerste rapportage is voorzien in 2016. PBL heeft hierbij behoefte aan methodische ondersteuning (vormgeving lerende evaluatie), bestuurskundige en economische expertise en versterking van haar proces- en projectmanagement. Deze behoefte komt voort uit het vernieuwende karakter van deze beleidsevaluatie. Hierbij staat leren centraal en vormen bestuurskundige analyses van de met het Natuurpact ingezette beleidsvernieuwingen een belangrijk onderdeel. Ook het ontwikkelen van een aanpak voor en het daadwerkelijk bepalen van de kosteneffectiviteit maakt deel uit van de evaluatie.


Dit project draagt bij aan de evaluatie Natuurpact die door PBL wordt uitgevoerd voor EZ en provincies. De bijdrage bestaat uit inbreng van bestuurskundige en economische expertise, onder meer in het kernteam van PBL, ondersteuning van de ontwikkeling van de evaluatie aanpak en ondersteuning van het project- en procesmanagement van de evaluatie. De evaluatie wordt in samenspraak met gebruikers (provincies, EZ en Manifestparnters) uitgevoerd en moet concrete handelingsperspectieven opleveren. BOvendien is het beoordelen van de kosteneffectiviteit een belangrijk onderdeel van de evaluatie. Om deze nieuwe elementen (leren, kosteneffectiviteit) goed vorm te geven vraagt PBL om inbreng van specifieke expertise op deze vlakken. De ondersteuning resulteert  in een gedegen Plan van Aanpak voor de evaluatie als geheel en advisering tijdens het uitvoeringsproces.


Publicaties