Project

Vooronderstellingen maatschappelijke betrokkenheid en legitimiteit natuurbeleid

Een veelgehoord geluid is dat de legitimiteit van het natuurbeleid onder druk staat. Legitimiteit wordt gezien als voorwaarde om het natuurbeleid te realiseren en maatschappelijke betrokkenheid als een manier om de legitimiteit te herstellen en te vergroten. Om legitimiteit te vergroten willen overheden mensen meer betrekken bij het natuurbeleid.

In het beleidsdiscourse en in gesprekken met beleidsmakers en praktijkmensen lijken een aantal vooronderstellingen te bestaan over de legitimiteit van het natuurbeleid. Vaak wordt gesteld dat er een gebrek aan legitimiteit voor het natuurbeleid is ontstaan in het afgelopen decennium. Dit project reflecteert op het begrip legitimiteit, op de vooronderstellingen rondom het versterken van legitimiteit van het natuurbeleid en de rol van maatschappelijke betrokkenheid hierin. Dit gebeurt in de vorm van essays over legitimiteit en natuurbeleid. Daarnaast wordt een literatuurstudie uitgevoerd en wordt op basis de essays een reflectie geschreven over de betekenis van legitimiteit voor het beleid.

Publicaties