Project

Vooronderzoek Kennisuitwisseling Green Deals

Het hier voorgestelde vooronderzoek Green deals moet  inzicht geven in de kansen (verdienmodellen) en belemmeringen voor private investeringen in natuur op praktijkniveau. Doel hiervan is om generieke beleidsoplossingen voor breed voorkomende problemen te achterhalen. Het verbinden van natuur aan ondernemerschap, ook bij tereinbeherende organisaties, staat prominent in het nieuwe regeerakkoord genoemd. De werking van het instrument green deal kan op basis van de eerste ervaringen afgelopen jaar verfijnd worden.