Project

Voorspellend model voor mycotoxinen in graan

Reduceren van bestrijdingsmiddelen tegen Fusarium schimmels in granen door betere voorspelling van mycotoxine gehalte (Deoxynivalenol) in tarwe obv agronomische en meteorologische factoren.

De kwaliteit en veiligheid van granen, zoals tarwe en gerst, wordt bedreigd door het optreden van mycotoxinen. Mycotoxinen worden gevormd door schimmels. Deze schimmels infecteren het graan gedurende kritische fasen van de teelt, zoals rondom de bloei. De infectie door schimmels en vorming van mycotoxinen, waaronder DON (Deoxynivalenol), worden bepaald door meerdere agronomische en meteorologische factoren. Door de veelheid aan invloeden is de graan kwaliteit en met name veiligheid moeilijk grijpbaar en vooraf vast te stellen.

 Hierdoor komt de industrie steeds weer voor verassingen te staan; zo was het mycotoxine gehalte in 2011 in gerst zeer hoog in heel Nederland, waardoor de gerst niet voor de brouwerij gebruikt kon worden.

Meer inzicht in deze factoren en onderlinge relaties is nodig om de contaminatie van mycotoxinen te reduceren. Aan de hand van voorspellende modellen kan vroegtijdig inzicht worden verkregen in contaminatie bij de oogst. Deze voorspellingen kunnen beslissingen van ondernemers ondersteunen. Telers kunnen de voorspellingen gebruiken om besluitvorming rondom management te ondersteunen, zoals het toepassen van fungiciden. Aankopende en verwerkende schakels in de graanketen kunnen de vroegtijdige voorspellingen gebruiken voor besluiten rondom routing en processing in de keten (Van der Fels-Klerx and Booij 2010).

Een opstart met het modelleren is gemaakt (o.a. Van der Fels-Klerx et al. 2010). Voor implementatie in de praktijk dienen de huidige modellen verder te worden gedetailleerd en beter toepasbaar gemaakt te worden.

Doelstelling van dit project is het verbeteren van de duurzaamheid in de groenblauwe ruimte door middel van meer gericht (en hierdoor minder) inzetten van bestrijdingsmiddelen tegen Fusarium schimmels in granen als wel door de afwaardering van granen als gevolg van verminderde kwaliteit te reduceren.

Producten (2e jaar)

  • Mobiele applicatie(s) voor telers en verwerkende schakels in de graanketen, met gedurende het groei seizoen dagelijkse voorspellingen van mycotoxine besmetting bij de oogst.
  • Kaarten met voorspelde mycotoxine gehalten per regio in Nederland.
  • Internet applicatie voor verkrijgen van lokale voorspellingen v.w.b. mycotoxine gehalten.
  • Voorspellend model en systeem voor verbeterd en voortijdig inzicht in graan veiligheid (en dus kwaliteit).
  • wetenschappelijk artikel voor doorontwikkeling van het DON model
  • wetenschappelijk artikel voor praktische toepasbaarheid van crowd-sourcing icm (generieke) internet/mobiele apps