Project

Voorstudie bestuurlijke organisatie van veranderend natuur- en landschapsbeleid

Aanleiding voor het project is de wens de effecten van de decentralisatie van het natuurbeleid te evalueren in de BvdL2014. Het is echter nog niet duidelijk welke vragen rondom dit thema aan de orde moeten komen.

Doelstelingen project

Doel van het project is in beeld te brengen welke beleidsrelevante vragen rondom de decentralisatie van het natuurbeleid aan de orde moeten komen in de BvdL2014. Gebiedsprocessen krijgen daarbij speciale aandacht.

Aanpak en tijdspad

Het eindresultaat van het project is medio juli 2013 beschikbaar.

Resultaat

Resultaat van het project is een in de zomer van 2013 op te leveren onderbouwd voorstel voor een evaluatie van de decentralisatie van het natuurbeleid in de BvdL, met een aanzet voor de wijze waarop die evaluatie uitgevoerd kan worden.