Project

Vrije ruimte

De vrije ruimte wordt als afzonderlijk project beheerd. De onderdelen in die hierin worden ondergebracht zijn echter inhoudelijk echter vaak verwant aan de overige projecten.

De vrije ruimte van het programma is bedoeld als financiƫle buffer voor het oplossen van knelpunten van EZ, die zich in de loop van het lopend jaar kunnen voordoen. Dat houdt in dat de onderdelen in dit project pas in de loop van het lopend jaar zullen worden vastgesteld.

Resultaten

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Nationale rapporten die voortkomen uit dit programma zijn ook publiekelijk toegankelijk via publicaties CVO.