Project

Vroegtijdige signalering rivierkreeftinvasie

Centraal staat de ontwikkeling van een detectiemethode waarmee de aanwezigheid van exotische rivierkreeften in sloten en plassen zijn aan te tonen op basis van een simpel watermonster. Hiervoor maken onderzoekers gebruik van het genetisch materiaal dat dieren in het water achterlaten (eDNA).

Doelstelling

Oorspronkelijk kwam in Nederland alleen de Europese rivierkreeft voor. Echter, sinds de vorige eeuw zijn daar verschillende exotische soorten bijgekomen, ook in gebieden waar voorheen geen kreeften aanwezig waren. De negatieve impact op de natuur en de infrastructuur is erg groot (concurrentie met de inheemse soort, vraat- en vernielzucht, graafgedrag oevers en waterkeringen). Het doel van dit project is het verbeteren van de mogelijkheid om populaties in een vroeg stadium op te sporen. Daartoe ontwikkelen we een detectiemethode waarmee we de aanwezigheid van invasieve kreeften in ons land, zoals de Rode Amerikaanse rivierkreeft, in sloten en plassen kunnen aantonen op basis van een simpel watermonster. Hiervoor maken we gebruik van het genetisch materiaal dat dieren in het water achterlaten (eDNA). Met deze revolutionaire manier van monitoring kan in theorie efficiënter, goedkoper, én nauwkeuriger worden vastgesteld of een soort wel of niet aanwezig is.

Publicaties