Project

WOT E-BIND

Een belangrijke beleidsopgave voor het natuurbeheleid is het implementeren van de Vogel en Habitat richtlijn VHR. Naast het beschermen van gebieden die aangewezen zijn in het kader van Natura 2000, gaat het ook om soortbescherming, en rapportage over de uitvoering van de VHR naar Brussel. Het Nederlands natuurbeleid hangt zo samen met het Europees natuurbeleid, alle landen hebben de verantwoordelijkheid om min of meer op gelijke wijze de richtlijnen te implementeren.