Project

Waar bijen water halen

Honingbijen spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van gewassen. Via diverse (voedsel-)bronnen kunnen bijenvolken blootgesteld worden aan pesticiden. Een van die mogelijke routes is water verzameld van oppervlakte water, bijvoorbeeld uit sloten.
Op deze vraag moet onderzoek antwoord geven.

Doelstelling

Het bestuiven van gewassen door insecten, voornamelijk honingbijen, is essentieel voor de land- en tuinbouw. Echter, er is al jaren sprake van een bovengemiddelde sterfte onder honingbijen. De oorzaak is complex en verschilt per land en streek. Onderzoek richt zich op het vinden van de oorzaken en op hoe deze bijensterfte te verminderen. Het grootschalig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waaronder neonicotinoïden, speelt misschien een rol en wordt nader onderzocht. Hier wordt onderzocht via een literatuuronderzoek in hoeverre bijen oppervlaktewater verzamelen, en daarmee mogelijk worden blootgesteld aan neonicotinoïden.

Beoogde resultaten

Na onderzoek volgt een rapport en een wetenschappelijk artikel. De informatie komt beschikbaar voor imkers en publiek via Bijennieuws en persberichten. Het onderzoek is ook van groot belang voor andere stakeholders die zich bezighouden met het effect van verontreinigd oppervlaktewater.

Plan van aanpak

1.    Januari 2013: literatuuronderzoek
2.    Februari/maart 2013: schrijven rapport
3.    Juni-december 2013: schrijven rapport en wetenschappelijk artikel