Project

Waarborgen voedselveiligheid van GGOs

Bij de huidige risico-beoordeling van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) is vergelijkend samenstellingsonderzoek een belangrijk onderdeel. Hierbij wordt de samenstelling van een GG plant vergeleken met de samenstelling van een vergelijkbare gangbare lijn. Voor dit samenstellingsonderzoek wordt in de meeste landen gebruik gemaakt van de OECD consensus documenten, waarin onder meer de relevante nutriënten en anti-nutriënten per gewassoort zijn vastgelegd. De praktische uitvoering (wel of geen veldexperimenten, aantal en inrichting van veldexperimenten, etc) kan verschillen tussen landen, maar hierover is tot dusver weinig gepubliceerd.  

Dit project richt zich erop om te inventariseren hoe het samenstellingsonderzoek wordt uitgevoerd in verschillende delen van de wereld. Daarnaast wordt een wetenschappelijke evaluatie gemaakt van dit aspect van de risico-beoordeling van nieuwe (GG) plantvariƫteiten en wordt onderzocht of er betere alternatieve benaderingen zouden zijn die meer aansluiten bij recente wetenschappelijke ontwikkelingen in de analytiek, met name omics-technologieƫn, en of er een meer pragmatische insteek mogelijk is door het samenstellingsonderzoek gelijk te schakelen met bestaande vereisten voor de Nederlandse en Europese rassenregistratie.

Publicaties