Project

Waarborgen voedselveiligheid van GGOs met zo weinig mogelijk gebruik maken van dierproeven

Verschillende Europeses lidstaten dringen er op dit moment om aan om meer (verplichte) proefdierstudies uit te voeren met GGO-plantmateriaal alvorens deze nieuwe plantvariëteiten toe te laten tot de Europese markt. Wetenschappers uit andere lidstaten, waaronder Nederland, staan meer sceptisch tegenover de mogelijk toegevoegde waarde van proefdierstudies met 'whole foods'. Dit project kan een bijdrage leveren om deze discussie nog verder inhoudelijk te onderbouwen, voortbouwend op eerdere wetenschappelijke en EFSA-publicaties.

Dit project heeft als doel om een vervolgartikel te schrijven op de (meer globale) commentary door Nederlandse en Britse onderzoekers die in juni 2013 is gepubliceerd. In de vervolgpublicatie zullen de verschillende aspecten en invalshoeken ten aanzien van het uitvoeren van toxiciteitsonderzoek, met name proefdierstudies, met whole foods, inclusief een cijfermatige onderbouwing van de gevoeligheid van dergelijke studies.

Publicaties