Project

Waarde creatie duurzaamheidsvensters

"Duurzaamheidsvensters" is een nieuw instrument en werkwijze van DLG. Duurzaamheidsvensters gaat over taal, handelingsperspectief en financiering. Duurzaamheidsvensters wordt bij voorkeur toegepast in interactieve sessies met als doel om gebiedsontwikkelingen en -inrichtingen duurzamer uit te voeren. De doelstelling van het project is het opstellen van kwantitatieve aanduidingen van de waarden van een aantal slimme oplossingen uit Duurzaamheidsvensters.


"Duurzaamheidsvensters" is een nieuw instrument en werkwijze van DLG. Duurzaamheidsvensters gaat over taal, handelingsperspectief en financiering. Duurzaamheidsvensters wordt bij voorkeur toegepast in interactieve sessies met als doel om gebiedsontwikkelingen en -inrichtingen duurzamer uit te voeren. Duurzaam betekent hier: (meer)waarde creëren voor people, planet en profit. Het instrument reikt voor het gebied slimme oplossingen aan voor problemen die er spelen en de kansen die zich voordoen. Het doel van dit project is het opstellen van kwantitatieve aanduidingen van de waarden van een aantal slimme oplossingen uit Duurzaamheidsvensters en het ontwerpen, benoemen en kwantitatief beschrijven (in tijd, in waarden, waar mogelijk in euro’s) van een aantal ecosysteemdiensten.


Deliverables


  • Startdocument Duurzaamheidsvensters;
  • Aanvulling kosten;
  • Aanvulling waardering ecosysteemdiensten;
  • Notitie kwantificering Duurzaamheidsvensters;
  • Gerapporteerde interne testsessies;

Publicaties