Project

Waarde vermeerdering in de aardappelketen India en Ethiopie

In deze PPS werken bedrijven uit de Nederlandse aardappelketen samen met Wageningen University & Research en partijen uit India en Ethiopië. Het doel van de PPS is door middel van door de bedrijven aangestuurd onderzoek de duurzaamheid van aardappelteelt in de twee landen te vergroten en tegelijkertijd de kansen voor export van technologie en kennis over duurzame aardappelteelt te vergroten.

Producten van de PPS:

-      marktverkenningen voor consumptie van aardappel (vers en verwerkt) en verkenningen van de behoeften aan mechanisatie en logistieke rationalisatie in alle schakels van de keten;

-      modelmatig onderbouwde scenarios in plaats en tijd van opbrengst en consistentie van de aardappelgrondstof en risicos voor kinken in de kabel qua hoeveelheid en kwaliteit;

-      opgeleide opleiders (leer de leraren) van telers en technici in de verschillende aspecten van de keten (veredeling en rasselectie, pootgoedproductie, teelt, bewaring, verwerking en marketing;

-      efficiĆ«ntere productiesystemen voor kleinschalige en meer grootschalige productie van zowel de grondstof als verwerking;

-      (pilots van) verwerkingsketens met deelname van nationale en Nederlandse bedrijven en procesverbeteringen toegespitsts op de lokale situatie qua grondstof en consumentenwensen.

Publicaties