Project

Waardetabel konijnen

Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte op een bedrijf of bij een gedwongen ruiming ten gevolge van een ernstige verdenking van een besmettelijke dierziekte is het zaak de ruiming snel en voorspoedig te laten verlopen.

Voordat tot ruiming over kan worden gegaan moeten de te ruimen dieren geïdentificeerd, geteld en getaxeerd zijn. Pas daarna kan met de daadwerkelijke ruiming worden begonnen.

Door Wageningen Economic Research worden elk jaar waardetabellen opgesteld voor meerdere sectoren: melkvee, melkgeiten, pluimvee, varkens, kalveren en vleesschapen. Deze waardetabellen worden regelmatig besproken met belanghebbenden (sector, taxateurs en overheid) en ten tijde van een dierziektecrisis geactualiseerd. Het doel van de waardetabellen is een waarderingssysteem dat een reële waardering van de dieren geeft, juridisch robuust, transparant is en voldoende draagvlak heeft in de sector. Het basisuitgangspunt is een waardering conform marktprijzen.

In dit onderzoek is een waardetabel voor konijnen opgesteld.

Publicaties