Project

Wadden Sea Long Term Ecosystem Research (WaLTER)

In 2015 is het project afgerond, maar het Waddenfonds heeft het project WaLTER verlenging verleend. Dit betekent dat de producten van WaLTER onderhouden kunnen worden. Data in de dataportal kunnen worden aangevuld, factsheets up-to-date gehouden en de website kan worden aangevuld.

WaLTER Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het waddengebied uitvoert. Afstemming vindt plaats met betrokkenen (partners, adviesraad en klankbordgroepen) en andere initiatieven zowel nationaal, trilateraal als internationaal. WaLTER wordt gefinancierd door het Waddenfonds met aanvullende bijdragen van de provincies Noord-Holland en Fryslân.

Publicaties

Lees meer in het dossier