Project

Waddenzee trilateraal Rottum

Het referentiegebied Rottum is in 2015 reeds 10 jaar gesloten voor menselijk activeiten. Jaarlijks vind er een basale monitoring plaats gericht op de ontwikkeling van de bodemfauna.  Om de ontwikkelingen in het gesloten gebied te kunnen evalueren zullen in 2016 aanvullende monitoringsactiviteiten plaatsvinden waarbij de bodemstructuur, bodemdier- en visgemeenschap in kaart gebracht worden en vergeleken met historische data en in de referentiegeulen.

Conform de trilaterale Waddenzeeafspraak heeft Nederland in 2005 een zogeheten referentiegebied ten zuiden van Rottum afgesloten om de natuurontwikkeling in een gebied gesloten voor menselijke activiteiten, te kunnen volgen. Jaarlijks vindt er een basale monitoring plaats gericht op de ontwikkeling van de bodemfauna. Om de ontwikkeling in het gesloten gebied, 10 jaar na sluiting, te kunnen evalueren zullen in 2016 aanvullende monitoringsactiviteiten plaatsvinden waarbij de bodemstructuur, bodemdier- en visgemeenschap in kaart gebracht worden en vergeleken met historische data in de referentiegeulen.

Publicaties