Project

Waddenzee trilateraal Visstrategie

De visfauna van de Waddenzee heeft grote veranderingen ondergaan, groter dan die in andere kustgebieden, maar de onderliggende mechanismen zijn grotendeels onbekend. Deze achteruitgang is relevant voor diverse marien beleidsvelden: zowel N2000 (verbeterdoelstelling voor vis in H1110A), KRM; soortenbescherming; NatuurAmbitie Grote Wateren; als bouwen met Noordzee natuur. Daarnaast hebben de drie Waddenzeelanden enkele jaren geleden vis als aparte doelstelling opgenomen in hun gezamenlijke beheerplan, het Wadden Sea Plan, en Nederland heeft dit thema omarmd als één van haar speerpunten voor de trilaterale Waddenzee samenwerking tijdens haar voorzitterschap 2014-2018.  

Een van de factoren die vaak genoemd worden voor de achteruitgang van visbiomassa in de Waddenzee sinds de jaren 1980, is de reductie in nutriƫnten in die periode. Wanneer dit echt een oorzaak is, en de huidige lage visstand veroorzaakt wordt door lage nutrientvrachten, verwachten we dit ook terug te zien in de groei van vis. Dit gaan we onderzoeken aan de hand van groei zoals vastegelegd in otolieten uit het Wageningen Marine Research- en NIOZ-archief verzameld over de afgelopen 40 jaar. De groei van een aantal vissoorten in een periodes met hoge nutriententoevoer zullen vergeleken worden met die in een meer recente periode waarin nutrientenniveaus sterk gereduceerd zijn.

Publicaties