Project

Wageningen UR schrijft mee aan Deltaprogramma Waddengebied (Wadden)

Jaarlijks levert het Deltaprogramma Wadden een rapportage waarin worden beschreven:

  • de resultaten van het programma tot dan toe
  • de voorlopige conclusies die daaruit getrokken zijn en de onderwerpen waarover nog nader onderzoek nodig is
  • de wijze waarop het programma toewerkt naar het DP Waddengebied 2015

De rapportage bouwt voort op de rapportages uit de voorgaande jaren.  Deze wordt aangevuld met de resultaten uit onderzoeksrapporten en uitkomsten van interactieve sessies.

Publicaties

Bijlage A8 Deltaprogramma Waddengebied