Project

Waste2plastic

Aanleiding voor deze aanvraag voor kennisbasis middelen is de behoefte om een gefundeerde basis te leggen voor een nieuwe onderzoekslijn recycling binnen FBR. Binnen de DLO investeringsstrategie past dit onderwerp binnen het Thema Biobased & Circular Economy. Achterliggende reden is dat de maatschappij naarstig op zoek naar kennis om van (organisch/ cabron based) afval grondstof te maken en dat deze (onafhankelijke) kennis nagenoeg niet voorhanden. Dit komt doordat de afvalbranche een relatief laag technologische industrie waar de kwaliteit van het door haar geproduceerde / aangeboden product van ondergeschikt belang was. Mede hierdoor heeft de wetenschap nooit veel interesse gehad in dit vakgebied en bestaat er nauwelijks gefundeerde kennis.   Echter nu deze vraag om kennis opkomt bevind Wageningen zich in een uitermate goede uitgangspositie. Zo beschikt technologisch bezien FBR al over een sterke basis in de aanwezige technische en praktijk kennis, faciliteiten en onafhankelijke maar ook hands on reputatie op het gebied van (1) extractie & scheiding, (2) carbon based chemicalien en materialen, (3) duurzame vers ketens. Hier wordt momenteel al op ingespeeld door een marketing campagne waarin het onderwerp en het FBR trackrecord recycling samen met duurzame verpakkingen meer in het spotlicht gezet wordt.     

Het doel van dit project is een gefundeerde basis te leggen voor een nieuwe onderzoekslijn recycling binnen FBR. Deze onderzoekslijn past binnen het Thema Biobased & Circular Economy. Concreet wordt uitgaande van een post consumer kunststof verpakkingen een robuuste methode ontwikkeld voor het beoordelen van de kwaliteit van gerecycleerde kunststoffen. Dit maakt het mogelijk een uitspraak te doen over de industriële relevantie van gevonden variaties in kwaliteiten. Daarmee levert het onderzoek (basis)-kennis en inzichten die gebruikt kunnen worden voor de opzet en verdere uitbouw van een nieuwe onderzoeklijn waarin projecten worden voorzien op het gebied van:

  1. Verbeterde inzameling van kunststofafval,
  2. Verbeterde sortering van kunststof,
  3. Verbeterd ontwerp van producten verpakkingen die geschikt zijn voor hergebruik en recycling.

In de aanpak richt het onderzoek zich op één gesorteerd kunststoftype (PE, DKR 329) als model voor het opzetten van algemeen bruikbare expertises. Deze stroom is gekozen omdat deze relatief groot is, representatief is binnen Nederland en Europa, en belangrijk is voor de verpakkingsindustrie.

 

Publicaties