Project

Wat wil waterrecreatiesector bijdragen aan natuur?

Het Planbureau voor de Leefomgeving wil weten hoe groot de bijdrage van de markt kan zijn aan natuur en landschap. Doel van dit project is in beeld brengen welke bijdrage aan natuur en landschap verwacht mag worden van de recreatiesector.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wil weten hoe groot de bijdrage van de markt kan zijn aan natuur en landschap. De overheid verwacht namelijk dat markt en maatschappij een grotere bijdrage gaan leveren omdat zij belang hebben bij een aantrekkelijke groene omgeving.
Doel van dit project is in beeld brengen welke bijdrage aan natuur en landschap verwacht mag worden van de recreatiesector. Hierbij ligt de focus op de vraag: is de waterrecreatiesector bereid te investeren in natuur om zo ontwikkelruimte te realiseren?
De recreatiesector heeft baat bij een aantrekkelijke natuur, want dat trekt gasten. Tegelijkertijd heeft de recreatiesector soms last van de natuur, bijvoorbeeld omdat natuurbescherming belemmeringen opwerpt voor uitbreiding van recreatiebedrijven.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:
  • Literatuuronderzoek ontwikkelingen in (water)recreatiesector.
  • Gewenste ruimte voor ontwikkelingen recreatiebedrijven onderzoeken.
  • Bereidheid tot investeren in natuur door watersportbedrijven onderzoeken.
Waar relevant wordt samengewerkt met andere projecten rond bijdrage economische sectoren aan natuur.

Resultaat (beoogd)

Resultaten zijn:
  • Tussenrapportages per onderzoeksfase.
  • Wetenschappelijk artikel over de mate waarin en de voorwaarden waaronder recreatiebedrijven bereid zijn te investeren in natuur en landschap.