Project

Water HArvesting for Rainfed Africa: investing in dryland agriculture for growth and resilience (WAHARA)

De beschikbaarheid van water is een belangrijke beperkende factor voor de landbouw in grote delen van Afrika, terwijl 80% van de bevolking van Afrika afhankelijk is van landbouw voor hun levensonderhoud. 95% van de landbouw in Afrika hangt direct af van regenval. Opbrengsten zijn laag in verhouding tot andere continenten. Om deze situatie te verbeteren is water management nodig. WAHARA draagt bij aan waterzekerheid, voedselzekerheid en het voorkomen van degradatie. Dit geeft de lokale bevolking meer veiligheid en schept mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling. WAHARA vergroot het inzicht in de problematiek van watertekorten in de Afrikaanse landbouw, maar draagt ook concreet bij aan het oplossen van zulke problemen door maatregelen te definieren die werkelijk tegemoet komen aan de behoefte van stakeholders, en door richtlijnen te geven voor het definieren van soortgelijke maatregelen in andere delen van Afrika.

WAHARA gebruikt een transdisciplinaire benadering om innovatieve water harvesting technieken te ontwikkelen die aangepast zijn aan lokale omstandigheden, maar die potentie hebben voor grotere delen van Afrika. Water harvesting technieken spelen een belangrijke rol in het tot stand brengen van een dringend noodzakelijke toename van agrarische productiviteit, en in het verbeteren van voedselzekerheid en waterzekerheid in landelijke gebieden. Water harvesting verhoogt het vermogen tot water buffering, en draagt bij aan de weerstand die droge gebieden in Afrika hebben tegen de gevolgen van klimaatsverandering, en tegen gevolgen van sociaal-economische veranderingen zoals bevolkingsgroei en verstedelijking. Om er voor te zorgen dat het onderzoek relevant is voor heel Afrika zijn er 4 onderzoeksgebien verspreid over Afrika geselecteerd in Tunisie, Burkina Faso, Ethiopie and Zambia, waardoor verschillende sociaal-economische condities en een range van klimaten (van aride tot sub-humide) wordt bestreken. WAHARA benadrukt: 

 1. Participatieve methoden om technologien te ontwikkelen, om te bereiken dat technologien synergie hebben met bestaande agrarische systemen en dat ze worden ondersteund door de lokale belanghebbenden, terwijl ze toch gebruik maken van innovatieve oplossingen van rond de wereld;
 2. Duurzaam effect door technologien te gebruiken die verschillende soorten watergebruik combineren, die zowel groen als blauw water beheren, en die water en nutrienten management combineren. Door gebruik te maken van modellen worden water harvesting systemen ontworpen die een maximaal effect hebben zonder dat benedenstroomse watergebruikers de dupe worden, waardoor wordt bijgedragen aan duurzame regionale ontwikkeling
 3. integratie en aanpasbaarheid, waarbij er aandacht is voor generieke kennis die verkregen kan worden uit lokale ervaringen, en voor het ontwikkelen van richtlijnen voor het aanpassen van technologien aan andere omstandigheden; en
 4. leren en actie, waarbij een strategie wordt ontwikkeld om er voor te zorgen dat leren en actie voortkomen uit lokale successen:
  • binnen een regio, om op te schalen van water harvesting technologies naar water harvesting systems, en

  • tussen regios, waardoor kennisuitwisseling op continentale schaal wordt bevorderd.

Producten

 • Study site database of spatial and non-spatial data
 • Stakeholder workshop report
 • Report on WH inventory, history and success stories
 • Report on assessment of the potential for WH
 • Global compilation of WH technologies
 • Replicable participatory WH selection methodology
 • Selection workshop report
 • Continental scale quick assessment tool
 • Report on approaches and experiences of knowledge transfer and technology
 • Determining the saturated vertical hydraulic conductivity of retention basins in the Oum Zessar watershed, Southern Tunisia

Publicaties