Project

Waterwijzer Natuur

In samenwerking met KWR wordt de Waterwijzer Natuur ontwikkeld (WWN). Met de WWN kunnen gebruikers op een eenvoudige wijze inschatten wat de kansen zijn voor vegetaties en natuurpotenties onder klimaatveranderende omstandigheden.

In fase 1 worden de modelconcepten van KWR en WEnR met elkaar vergeleken en worden sterke en zwakke punten van beide modellijnen ge├»dentificeerd. Vervolgens worden aanbevelingen gedaan hoe de sterkste onderdelen kunnen worden gecombineerd in de WWN. Ook worden validatiedata verzameld.

Meer informatie

> Waterwijzer