Project

Website Mestverwerking

Om kennis over mestverwerking en energiewinning uit biomassa bij een grotere groep veehouders bekend te maken is de website 'mestverwerken' opgezet.

Doelstelling

De kennis over mestverwerking en energiewinning uit biomassa moet bij een grotere groep veehouders bekend worden. Nu is er maar een beperkte groep veehouders met deze kennis en dit belemmert de gewenste brede toepassing van beschikbare kennis en verdere ontwikkelingen die kunnen leiden tot een oplossing van de mineralenproblematiek. Het doel van dit project is om de website van 'mestverwerken' met technische informatie over mestverwerking en covergisting te voorzien om zo een bredere doelgroep te bereiken dan voorheen.

Beoogd resultaat

De website draagt bij aan de doelstellingen van het mestbeleid.

Werkwijze

De website is een doorlopend project dat in 2005 gestart is. Via een nieuwsrubriek (aankondigingen van workshops/seminars, studiedagen, persberichten e.a.) met een nieuwsarchief van 2005, een rubriek ‘vraag en antwoord’ en een bibliotheek met enkele honderden relevante onderzoeksrapporten en brochures, wordt kennis verspreidt over mestverwerking en energiewinning uit biomassa.