Project

Welfare Quality Vleeskalveren

In 2012 is met de voorbereidingen begonnen. Het project is feitelijk pas in 2013 begonnen.

Projectdoelstelling zijn:

  1. Onderzoeken of de (vereenvoudigde) Welfare Quality® (WQ) protocollen in de dagelijkse bruikbaar op vleeskalverbedrijven
  2. Onderzoeken of het mogelijk is op basis van de meetresultaten een advies te geven aan de kalverhouder op het gebied van welzijn van vleeskalveren
  3. Onderzoeken of dergelijke adviezen ook leiden tot verbeteringen van het welzijn van vleeskalveren

In 2012 is met de voorbereidingen begonnen. Het project is feitelijk pas in 2013 begonnen.